Księgowość dla organizacji pożytku publicznego

Naszą specjalnością jest współpraca z jednostkami z sektora edukacji, organizacji pożytku publicznego i fundacji. Od początku powstania kancelarii prowadzimy księgowość m.in. dla takich podmiotów jak Polskie Szkoły Internetowe Libratus, Fundacja Edukacji Domowej, Fundacja Edukacji Polonijnej, Polonijka – Polonijna Szkoła Podstawowa.
Zdobyte doświadczenie i wiedza czynią z nas ekspertów w dziedzinie prowadzenia księgowości dla różnego rodzaju organizacji pozarządowych.

W ramach współpracy oferujemy

  • ewidencja i księgowanie dotacji oświatowych pochodzących ze środków samorządowych lub unijnych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych fundacji i stowarzyszeń
  • ewidencja i dokumentacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej
  • prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych
  • rozliczanie transakcji zagranicznych: import usług, WNT, WDT, import, eksport

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Kancelaria Rachunkowa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/8, 31-153 Kraków, telefon: 12 312 05 65, adres e-mail: biuro@krach.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie informacji o cenach oferowanych przez nas usług na żądanie osób zainteresowanych.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).