« Kariera »

Wspierając nasz wzrost i chcą zachować jego dynamikę stale rozwijamy zasoby i kompetencje naszej organizacji – poszukujemy osób na poniższe stanowiska.

Doświadczony księgowy

• Audyt księgowy - weryfikacja księgowań i wprowadzanie ewentualnych korekt
• Przygotowywanie sprawozdań finansowych…
Rekrutacja w trakcie

Samodzielny księgowy

• Prowadzenie pełnej księgowości powierzonych spółek
• Przygotowywanie kalkulacji oraz deklaracji podatkowych (w tym: VAT, CIT)…
Rekrutacja w trakcie
« Kontakt »

Krajowa Kancelaria Rachunkowa

12 312 05 65

biuro@krach.pl

Krajowa Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.

ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków KRS: 0000652597 Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Krajowa Kancelaria Rachunkowa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Szlak 20/8, 31-153 Kraków, telefon: 12 312 05 65, adres e-mail: biuro@krach.pl.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego celu, którym jest udzielenie informacji o cenach oferowanych przez nas usług na żądanie osób zainteresowanych.

Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawiać nasze oferty, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).